Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

www.psychoterapie.cz

Vloženo: 20. března 2020

www.delamcomuzu.cz

Vloženo: 20. března 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Vloženo: 26. dubna 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Vloženo: 25. dubna 2018

Výroční zpráva za rok 2016

Vloženo: 18. května 2017

Výroční zpráva za rok 2014

PhDr. Eva Morawská

Vloženo: 13. dubna 2015

Úprava webových stránek

Vloženo: 6. března 2016

Momentálně pracujeme na úpravě a aktualizaci našich webových stránek. Prosíme o shovívavost, finální podoba bude k dispozici od 1.4.2016.
Unikátní mapa Ohrožené dítě pomáhá dětem a rodinám v krizové životní situaci

Unikátní mapa Ohrožené dítě pomáhá dětem a rodinám v krizové životní situaci

Vloženo: 2. března 2020

Nezisková organizace Dům tří přání spustila online mapu s názvem Ohrožené dítě, jejíž cílem je pomoci dětem a rodinám v náročné životní situaci vyhledat adekvátní odbornou pomoc. Mapa Ohroženého dítěte vznikala více než dva roky a nabízí rodinám komplexní, a přitom snadno dostupnou cestu k nalezení nejbližší odborné organizace.

Služby krizové pomoci jsou nadále v provozu bez omezení

Vloženo: 18. května 2020

Centrum krizové intervence je při dodržení všech hygienických opatření od 18.5.2020 opět v plném provozu. Při osobním kontaktu i nadále vyžadujeme Čestné prohlášení, že nejste v karanténě a nejste si vědomi, že byste mohli být přenašečem koronaviru.

Pomozte dětem - nejnovější informace

Vloženo: 10. března 2016

Podpořte i Vy projekt Krizová pomoc pro děti a mládež

Vloženo: 6. března 2016

V rámci projektu NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti byl vybrán náš projekt Krizová pomoc pro děti a mládež mezi TOP 50 projektů. TOP 50 projektů prošlo přísným výběrovým sítem hodnotících komisí a budou podpořeny v rámci propagační kampaně a sbírky Pomozte dětem.

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

Vloženo: 20. března 2020

LINKA  DŮVĚRY  V KUTNÉ  HOŘE  V DOBĚ  EPIDEMIE  327 511 111
nabízí a doporučujeme, aby občané neváhali v této po všech stránkách náročné době využít také službu telefonické krizové pomoci, kde je prostor sdílet s odborníky, co se mi děje, jak se cítím, co potřebuju, co mě děsí a co můžu udělat nebo nedělat.

Oznámení občanům

Vloženo: 20. března 2020

LINKA DŮVĚRY V KUTNÉ HOŘE V PROVOZU

Vloženo: 16. března 2020

Od 16. 3. 2020, kdy byl vládou nařízený omezený pohyb osob, doporučujeme, abyste neváhali v případě nejistoty, psychických obtíží a při potřebě sdílet pocity a myšlenky a plánovat, co dělat, volat na LINKU DŮVĚRY 327 511 111. I v případě těžkostí ohledně současné situace ohrožení COVID-19 vám pomůžeme, abyste se zorientovali v tom, co se děje, jak se cítíte a mohli jste podniknout smysluplné kroky.

Krizová pomoc - informace o službě a GDPR

Vloženo: 26. července 2018

Krizová intervence pro děti a jejich rodiny

Krizová intervence pro děti a jejich rodiny

Vloženo: 5. listopadu 2019

 Od 1. 7. 2019 jsme zahájili projekt „Krizová intervence pro děti a jejich rodiny“, který je v rámci  grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků The VELUX Foundations a významně pomáhá rozšířit možnosti krizové pomoci pro děti v oblasti Kutnohorska a Kolínska. Díky projektu se dostala krizová pomoc a následná péče během prvních tří měsíců k 29 rodinám. V rámci primární prevence byly osloveny s tématy dětské krize a včasné pomoci dětem děti na Primatáboru, který organizoval Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře. Projekt je dvouletý.