Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k provozu CKI od 24.3.

Vloženo: 20. března 2020

Vážení klienti,
Centrum krizové intervence Povídej, z. s. bude od 24. 3. 2020 v následujícím provozu:
 • Telefonická krizová pomoc na Lince důvěry je zachována v běžném režimu (tedy od pondělí do pátku od 8 do 22 hodin)-
 • Krizová pomoc tváří v tvář bude otevřena pouze pro akutní případy, pokud podepíšete Čestné prohlášení, že nejste v karanténě a nejste si vědomi, že byste mohli být přenašečem koronaviru. V tomto případě, prosím, zavolejte předem na telefon Linky důvěry 327 511 111 a ke konzultaci se objednejte.
 • Krizová intervence přesahující 3 kontakty a poradenství je pozastaveno, nicméně je možné využít konzultaci s psychologem po telefonu v předem domluveném čase.
 
Vzhledem k současné situaci šíření koronaviru na území ČR a zajištění maximální ochrany vás uživatelů sociální služby i zaměstnanců Centra krizové intervence Povídej, z. s. vás žádáme, abyste:
 1. nenavštěvovali naše Centrum krizové intervence (CKI) v případě, pokud jste se vrátili ze zemí vyhodnocených jako rizikové a od vašeho návratu neuplynulo alespoň 14 dní;
( Rizikové země k 15. 3. 2020: Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Čína, Francie, Jižní Korera, Írán.)
nebo pokud Vy nebo Vaše dítě vykazuje známky infekce dýchacích cest (kašel, rýma, dušnost, teplota, bolest svalů);
 1. pravdivě zodpověděli dotazy našich krizových pracovníků v rámci telefonického hovoru, který s Vámi naši pracovníci povedou den před plánovanou konzultací;
 2. omezili počet osob, které Vás a Vaše dítě doprovází do CKI;
 3. pokud by u Vás nebo u Vašeho dítěte byla nařízena osobní karanténa či prokázána nákaza koronavirem do 14 dnů po návštěvě CKI, abyste tuto skutečnost bezodkladně oznámili po telefonu či emailu našim pracovníkům;
 4. dbali v prostorách CKI zvýšené hygieny, při příchodu ošetřili ruce dezinfekcí, kterou vám dá krizový pracovník, a byli vybaveni rouškou,
 5. dodržovali zásady respirační hygieny,
 6. s pochopením přijali vyplnění Čestného prohlášení v čekárně CKI;
 7. oznámili nám telefonicky či emailem zrušení plánované konzultace, pokud se rozhodnete za daných okolností nepřijít.
 
Na našem pracovišti dodržujeme pravidla zvýšené hygieny a doporučení krajské hygienické stanice. Situaci pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na Lince důvěry 327 511 111 nebo emailem: linkaduvery@kh.cz
 
V Kutné Hoře, 19. 3. 2020 Mgr.Eva Bicanová – ředitelka Centrum krizové intervence Povídej, z. s.