Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Etický kodex Internetového poradenství

Vloženo: 24. července 2007

Internetová poradna (dále jen iP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.

Na klienta nebude vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

  1. iP je služba, u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.

  2. Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, do kdy může klient očekávat odpověď.

  3. Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a iP.

  4. Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních, sexuálních , emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

  5. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.

  6. Aktivita iP vůči klientovi není jen dílem jedince – je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen XIII. Sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci.

Linka důvěry v Kutné Hoře, která nabízí služby internetového poradenství, se hlásí k tomuto etickému kodexu a pracuje podle jeho zásad.
 
Vedoucí LD – Mgr. Eva Soukupová