Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Internetové poradenství

Vloženo: 24. července 2007

Internetové poradenství je poradenská služba klientům, kteří používají internet nebo k němu mají přístup, ocitli se v náročné životní situaci a zároveň nechtějí nebo nemohou komunikovat po telefonu nebo osobně. Pokud je to Váš případ, můžete se na nás kdykoliv touto formou obrátit.

Rozhodnete-li se využít služby internetového poradenství, napište nám na e-mail

linkaduvery@kh.cz.

Zkontrolujte prosím svou e-mailovou adresu, jinak vám nebudeme moci odpovědět. Odpověď vám zašleme nejdéle do 4 pracovních dnů od odeslání. Internetová poradna se řídí uvedeným etickým kodexem internetové poradny, který byl přijat na sněmu ČAPLD 28. 5. 2005.

Základní principy internetového poradenství:

  • anonymita (klient si volí míru své anonymity sám, záleží pouze na něm, jaké údaje o sobě uvede, může si zřídit e-mailovou adresu jen pro účel komunikování s linkou důvěry či jiným pracovištěm)

  • nezávaznost (klient není ničím povinován, pracovník za klienta nepřebírá zodpovědnost, spíše povzbuzuje klienta k aktivnímu jednání)

  • bezpečí (odpadá nejistota z osobního kontaktu, nestojí tváří v tvář pracovníkovi a situace pro něj není tak ohrožující)

  • dostupnost (zejména mladí lidé a děti již vnímají internet jako běžnou součást svého života, je pro ně dostupný na školách, v kavárnách, doma. Pracoviště musí garantovat čas, do kterého klient dostane odpověď.)

  • služba je poskytována zdarma (klient platí pouze připojení k internetu, ne službu samotnou)

  • princip trvanlivosti (klient se může k textu vracet opakovaně i v pozdější době)