Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Etický kodex pro pracovníka Linky důvěry a Linku důvěry

Vloženo: 24. července 2007

 

  1. Linka důvěry umožňuje telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.

  2. Pracovník Linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.

  3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.

  4. Pomoc pracovníka Linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.

  5. Povinností pracovníka Linky důvěry je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí Linky důvěry nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta.

  6. Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

  7. Pracovník Linky důvěry nesmí používat Linku k uspokojení svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

  8. Pracovník Linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány ČAPLD, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na Lince důvěry. Po celou dobu práce na Lince důvěry jako člen týmu má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.

  9. Pomoc na Lince důvěry je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník Linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na Lince důvěry.

  10. Za dodržování etického kodexu zodpovídá vedoucí Linky důvěry.

Přijat na sněmu ČAPLD 20. 10. 1998 v Hradci Králové

Linka důvěry v Kutné Hoře se hlásí k tomuto etickému kodexu a pracuje podle jeho zásad.

Vedoucí LD – Mgr. Eva Soukupová