Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Práva a povinnosti uživatelů linky důvěry

Vloženo: 20. května 2008

Uživatelé mají právo na:
 • Dostupnou péči bez rozdílu pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, handicapu, politického přesvědčení a socioekonomického postavení.
 • Diskrétnost, zachovávání mlčenlivosti o okolnostech případu ze strany pracovníka i organizace.
 • Citlivé a empatické zacházení.
 • Anonymitu.
 • Poskytnutí služeb zdarma, pouze za cenu běžného telefonického hovoru.
 • Poskytnutí kvalifikované péče.
 • Aktivní přístup k řešení své situace.
 • Přerušení nebo ukončení kontaktu.
 • Možnost činit vlastní rozhodnutí.
 • Možnost žádat jiného krizového interventa.
 • Poskytnutí informací, včetně kontaktu na jiné organizace poskytující psychosociální služby.
 • Uplatňování stížnosti na pracovníka, kvalitu služby a organizaci u vedoucího LD, ředitele organizace, Výboru občanského sdružení, Valné hromady nebo jiné organizace řešící problematiku lidských práv.

Uživatelé jsou povinni:
 • Nebýt slovně agresivní, krizového interventa ani ostatní uživatele služby slovně nenapadat a neurážet.