Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Příběhy

Vloženo: 24. července 2007

"Dobrý den, víte já mám velký problém a jsem úplně bezradná..."
"Nevím, jak dál, už jsem vyzkoušel úplně všechno..."
"Dobrý den, potřeboval bych sehnat pomoc pro spolužáka..."
"Já jsem utekla z domova a už se tam nikdy nevrátím...."
"Můj syn bere drogy a já na to včera přišel..."
"Víte já se strašně stydím, nemohla bych to nikomu říct..."

 

Takto a ještě mnoha dalšími podobnými způsoby začíná hovor na lince důvěry 327 511 111, která je zařízením telefonní krizové intervence. Její součástí je tzv. Poradna pro lidi v tísni, pokud je třeba následné péče a volající žádá psychoterapeutickou či krizovou pomoc v osobním kontaktu s terapeutem. Linka důvěry je anonymní, diskrétní a snadno dostupná. Oproti jiným zařízením má pro volajícího výhodu naprosté anonymity a jeho vlastní kontroly nad délkou hovoru a tématem. Pracovník linky důvěry vždy respektuje zakázku klienta a jeho potřebu k otevření problému. Proto také hovoříme o provázení klientů. Pracovník linky by neměl dávat rady, pokud je klient nežádá a omezit je i v případě, pokud je klient žádá. Někdy jsou rady vhodné, někdy však mohou zabránit klientovi v tom, aby se cítil kompetentní (schopný) problém zvládnout sám a rozvinul svoje schopnosti a prostředky. "Linkař" by měl volajícímu pomoci, pomoci rozumět situaci, která se mu zdá být neřešitelná, pomoci porozumět vlastní zainteresovanosti na ní, dostat jí pod myšlenkovou a emoční kontrolu klienta, aby jí klient shledal zvládnutelnou, i když obtížnou.


Linka důvěry v Kutné Hoře má své volající zejména z okresu Kutná Hora a Kolín, hovory však přicházejí i ze vzdálených míst. Největší počet volajících tvoří lidé mezi 30 až 40 rokem věku, jedná se jednoznačně o nejvíce problémovou a problémy zatíženou část populace. Ale každý věk má své starosti a krize a pracovník linky je připravován na to, aby uměl rozumět zamilovanosti desetileté holčičky, a to s plnou vážností, kterou tomu dívka přikládá, stejně jako neřešitelnému problému 80ti letého muže, který potřebuje, aby mu někdo naslouchal. Základem práce na telefonu obecně je schopnost naslouchat, schopnost vidět očima klienta, cítit srdcem klienta, myslet hlavou terapeuta, ptát se a mluvit jazykem klienta a to s respektem k jeho úsudku a kompetenci.


Emočně náročné je pracovat s hovory, které osloví svou tragičností, bezvýchodností, s hovory, jejichž tématem je problém násilí a méně zjevný, ale o to častější, problém psychického týrání a omezování. Právě v těchto hovorech je nesmírně důležité citlivé napojení na klienta (být v problému jeho prožíváním) a zároveň udržet profesionální náhled, který pracuje s celým kontextem bez odsuzování, kritiky a poučování, ale s jasnými hranicemi.


Důležitou funkcí linky důvěry je dobrá informovanost o službách psychosociální a jiné pomoci. Linka důvěry spolupracuje s velkým množstvím specializovaných pracovišť v regionu i mimo něj a dokáže svého klienta provázet jeho problémem, aby získal tu nejlepší péči a zároveň dostatek odvahy požádat o ni, tak jak on sám potřebuje.